AKTUALNOŚCI

blik

od 1.10.2021

Zmiany w Regulaminie BLIK dla Klientów dotyczą doprecyzowania definicji osoby fizycznej w ramach, której objęte zostały osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i rolnicy. 
Zmiany dotyczą również rozszerzenia definicji rodzaju rachunku, w ramach którego może być oferowania usługa BLIK. Do definicji dodany został rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w PLN.

---------------------------------

od 1.03.2021

dodanie funkcjonalności „Szybkie Płatności” dla usługi BLIK w aplikacji BS Pay 
 
W związku z udostępnieniem usługi BLIK w aplikacji mobilnej BS Pay, uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2021 r. usługa ta zostaje rozszerzona o funkcjonalność „Szybkie Płatności”.  

„Szybka Płatność” to transakcja realizowana za pośrednictwem usługi BLIK z wykorzystaniem kodu BLIK, który został wyświetlony Użytkownikowi aplikacji mobilnej BS Pay, przed zalogowaniem się do tej aplikacji. Przy dokonywaniu transakcji w sklepach stacjonarnych na kwotę do 50 zł za pośrednictwem Szybkich płatności nie będzie wymagane zalogowanie się do aplikacji mobilnej i potwierdzenie płatności kodem PIN do aplikacji BS Pay. 
Wystarczy, że Klient: 
1)    Wybierze ikonkę aplikacji BS Pay na swoim telefonie komórkowym; 
2)    Bez zalogowania się do aplikacji BS Pay wybierze ikonkę BLIK, co spowoduje wyświetlenie kodu BLIK; 
3)    Wprowadzi kod BLIK na terminalu płatniczym w sklepie stacjonarnym oraz 
4)    Potwierdzi transakcję na telefonie, wybierając odpowiedni przycisk na ekranie. 

Po 5 kolejnych tego typu transakcjach wymagane jest dokonanie płatności BLIK z użyciem kodu PIN do aplikacji mobilnej. Licznik transakcji jest resetowany przez podanie kodu PIN podczas potwierdzania transakcji wypłaty gotówki z bankomatu za pośrednictwem usługi BLIK lub podczas logowania do aplikacji BS Pay. 
Przedmiotowa funkcjonalność jest domyślnie włączona. W każdej jednak chwili istnieje możliwość jej wyłączenia. Wystarczy zalogować się do aplikacji mobilnej BS Pay, wejść w opcje Ustawienia i tam wyłączyć usługę „Szybkie Płatności”. 
Wprowadzenie „Szybkich Płatności” oraz niedawno udostępnionych funkcji polegających na możliwości zalogowania się do aplikacji BS Pay za pośrednictwem odcisku palca (tzw. TouchID), czy rozpoznawania twarzy (tzw. FaceID), mają na celu ułatwienie i przyspieszenie procesu dokonywania transakcji za pośrednictwem usługi BLIK. 

W związku z wdrożeniem przedmiotowej funkcjonalności zostały dodane zapisy do Regulaminu korzystania z usługi BLIK dostępnej w aplikacji mobilnej BS Pay dla Klientów Banku z Grupy  Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., które obowiązują od 1 marca 2021 r.  - załącznik w pdf

-------------------------------------------------------------------

od 7.01.2021 

Informujemy o wprowadzeniu i zachęcamy do korzystania z płatności moblinych BLIK.

BLIK to popularny sposób płatności dostępny w aplikacji mobilnej BS Pay.

Z usługi mogą korzystać Klienci powyżej 13 roku życia, którzy:
•    są posiadaczami rachunku ROR lub pełnomocnikami ogólnymi do tego rachunku
•    posiadają urządzenie z zainstalowaną aplikacją mobilną BS Pay

Dzięki usłudze BLIK możesz:
•    szybko, prosto i bezpiecznie płacić w sklepach internetowych, stacjonarnych oraz w punktach usługowych bez konieczności podawania  jakichkolwiek danych – wystarczy, że w aplikacji BS Pay wygenerujesz kod BLIK, po czym zatwierdzisz za jej pośrednictwem transakcję
•    wypłacać gotówkę w bankomatach bez użycia karty płatniczej
•    dokonać przelewu na telefon (usługa będzie dostępna wkrótce)

Sprawdź, jak to działa:

-> wypełnij wniosek o dostęp do usługi BLIK w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Nowej Soli

następnie:

-> aktywuj BLIKa:  zarejestruj / zaloguj się do portalu KartoSFERA ( https://www.kartosfera.pl )
•    W portalu Kartosfera wygeneruj kod umożliwiający aktywację aplikacji mobilnej BS Pay
•    Pobierz aplikację BS Pay ze sklepu Google Play lub App Store
•    Aktywuj aplikację akceptując Regulamin aplikacji mobilnej BS Pay, wprowadzając kod wygenerowany w Kartosferze i nadając swój własny kod PIN do aplikacji
•    Dokończ aktywację w portalu Kartosfera w zakładce Aplikacja mobilna, a następnie kliknij w BS Pay przycisk "Dalej"
•    Uruchom usługę BLIK akceptując Regulamin korzystania z Usługi BLIK dostępnej w aplikacji mobilnej BS Pay dla klientów banku z Grupy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybierając konto osobiste powiązane z tą usługą – z tego rachunku będą dokonywane transakcje za pośrednictwem usługi BLIK (jeśli posiadasz kilka kont osobistych, możesz swobodnie zmieniać rachunki, z których będą wykonywane transakcje BLIK)
•    Wybierz ikonkę BLIK
•    Zacznij korzystać z BLIKA
W przypadku wymiany urządzenia, konieczna jest ponowna instalacja aplikacji BS Pay oraz aktywacja usługi BLIK. Postępuj zgodnie z powyżej opisanymi krokami.

W załączeniu instrukcja "Instrukcja dla Klientów - Jak uruchomić BLIKA na telefonie"  oraz  "Prezentacja - jak działa BLIK".

BLIK – płać i wypłacaj wygodnie: płatności w sklepach lub w Internecie:
•    Poinformuj kasjera o chęci dokonania płatności za pośrednictwem BLIKA lub wybierz taką opcję na stronie www sklepu, w którym dokonujesz zakupów
•    Wygeneruj kod BLIK w aplikacji mobilnej BS Pay
•    Wprowadź kod BLIK na klawiaturze terminala lub urządzenia mobilnego (lub skopiuj ten kod i wklej na stronie sklepu)
•    Zatwierdź operację w aplikacji poprzez wprowadzenie kodu PIN do aplikacji, jeżeli kwota transakcji tego wymaga
•    To już wszystko - zakupy opłacone

Wypłata gotówki z bankomatów z logo BLIK*:
•    Wybierz formę wypłaty środków bez karty
•    Wybierz opcję wypłaty za pośrednictwem BLIK
•    Podaj kwotę transakcji
•    Wygeneruj kod BLIK w aplikacji mobilnej BS Pay
•    Wprowadź wygenerowany kod na klawiaturze w bankomacie
•    Potwierdź dokonanie operacji w aplikacji mobilnej BS Pay poprzez wprowadzenie kodu PIN do aplikacji, jeżeli kwota transakcji tego wymaga
•    Wypłata dokonana
*Kolejność poszczególnych kroków może się różnić w zależności od wybranej sieci bankomatów

Dbaj o bezpieczne transakcje z BLIKIEM !:
•    Aktualizuj na bieżąco swoje dane w Banku
•    Nie udostępniaj osobom trzecim kodu BLIK ani kodu PIN do aplikacji mobilnej BS Pay
•    Zapobiegaj nieautoryzowanym transakcjom, m.in. poprzez odpowiednie zabezpieczenie urządzenia mobilnego: 
•    aktualizuj system operacyjny oraz aplikację BS Pay
•    stosuj oprogramowanie antywirusowe
•    stosuj zapory bezpieczeństwa, jeżeli to możliwe
•    aktualizuj przeglądarki internetowe
•    Chroń urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją BS Pay i nie przechowuj razem z nim kodu PIN oraz innych danych służących do odblokowania ekranu urządzenia mobilnego lub dostępu do aplikacji mobilnej
•    Niezwłocznie zgłoś Bankowi fakt utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia urządzenia mobilnego, na którym znajduje się aplikacja BS Pay. Pamiętaj, że aplikację możesz zablokować samodzielnie za pośrednictwem portalu  Kartofsera lub dzwoniąc do Banku.

Więcej na wwww.blikmobile.pl - wszystko o płatnościach mobilnych BLIK.