AKTUALNOŚCI

Specjalista ds. monitoringu i windykacji

Zakres obowiązków

- Okresowe analizowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej klientów oraz wykrywanie zagrożeń związanych z pogarszającą się sytuacją finansową kredytobiorców
- Bieżące formułowanie, w ramach prowadzonych monitoringów, strategii działania względem kredytobiorców, a następnie realizacja podjętych decyzji w tym zakresie
- Ocena i monitorowanie jakości zabezpieczeń
- Proponowanie klasyfikacji klientów do odpowiednich grup ryzyka oraz określanie poziomu rezerw celowych
- Sporządzanie okresowych informacji i sprawozdań oraz przedkładanie ich właściwym komórkom organizacyjnym          Banku 
- Udział w opracowywaniu regulacji wewnętrznych w zakresie ryzyka kredytowego

Nasze wymagania

- Wykształcenie mile widziane wyższe (preferowane kierunki: finanse, bankowość, ekonomia, rachunkowość)
- Doświadczenie na podobnym stanowisku
- Umiejętność analitycznego myślenia
- Dobra organizacja czasu pracy
- Odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań
- Chęć do podejmowania inicjatywy oraz samodzielność w działaniu, zaangażowanie, terminowość, dyspozycyjność,    - Umiejętność pracy w zespole
- Poszerzanie wiedzy i kompetencji niezbędnych do realizacji zadań

Oferujemy

- Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
- Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
- Dodatkowe świadczenia socjalne, w tym dofinansowanie do wypoczynku
- Przyjazną atmosferę w pracy

-----------------------------------------------

Analityk kredytowy

Zakres obowiązków

- Weryfikacja dokumentacji pozyskiwanej w procesie kredytowym niezbędnej do oceny wniosków kredytowych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych
- Przeprowadzenie oceny zdolności kredytowej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych oraz rekomendacji warunków kredytowania
- Ocena przedłożonych projekcji finansowych i biznesplanów
- Ocena zabezpieczeń wnioskowanego kredytu,
- Sporządzanie okresowych informacji i sprawozdań oraz przedkładanie ich właściwym komórkom organizacyjnym           Banku 
- Udział w opracowywaniu regulacji wewnętrznych w zakresie ryzyka kredytowego

Nasze wymagania

- Wykształcenie mile widziane wyższe (preferowane kierunki: finanse, bankowość, ekonomia, rachunkowość)
- Doświadczenie na podobnym stanowisku
- Znajomość zasad analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw
- Umiejętność analitycznego myślenia
- Dobra organizacja czasu pracy
- Odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań
- Chęć do podejmowania inicjatywy oraz samodzielność w działaniu, zaangażowanie, terminowość, dyspozycyjność,    - Umiejętność pracy w zespole
- Poszerzanie wiedzy i kompetencji niezbędnych do realizacji zadań

Oferujemy

- Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
- Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
- Dodatkowe świadczenia socjalne, w tym dofinansowanie do wypoczynku
- Przyjazną atmosferę w pracy

--------------------------------------------

Zapraszamy do składania aplikacji - praca od zaraz w Centrali Banku w Nowej Soli.

Kontakt: Bank Spółdzielczy w Nowej Soli, 67-100 Nowa Sól, ul. Bankowa 1

68 3875271,  e-mail: bsnowasolatpoczta [dot] idsl [dot] pl

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI