AKTUALNOŚCI

Nowa Sól, 05.03.2020 r.

Komunikat o Zebraniach Grup Członkowskich BS

 
Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowej Soli uprzejmie informuje, że Zebrania Grup Członkowskich Banku

Spółdzielczego odbędą się w dniach  od 10 do 17 marca 2020 r.:
                                                                               
-  w  Bojadłach  w Sali GOK  we wtorek 10.03.  o godz 11:00.

-   w Sławie  w Cukierni Szarlotka  (ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 12)  w czwartek 12.03.  o godz. 11:00. 

-  w Nowej Soli  przy ul. Bankowej 1 (I piętro) w środę 11.03. i piątek 13.03. o godz.15:30.

UWAGA

Odwołanie spotkania Grupy Członkowskiej w Bytomiu Odrzańskim z powodu braku lokalu w wyznaczonym terminie. Spotkanie odbędzie się w późniejszym terminie. 

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ  – marzec 2020 :

1) Otwarcie, przyjęcie porządku obrad.
2) Wybór przewodniczącego i sekretarza.
3) Przyjęcie regulaminu  obrad.
4) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku Spółdzielczego w 2019 r.
5) Wybór delegatów na Zebranie Przedstawicieli.
6) Dyskusja nad przedstawionymi  informacjami oraz wnioski dotyczące działalności Banku.
7) Zakończenie.

Zapraszamy do udziału w zebraniach Członków  Banku Spółdzielczego.
Obecnym oraz przyszłym Klientom oferujemy atrakcyjne kredyty.
Szczegółowych informacji udzielamy w placówkach Banku.
Telefon do Centrali w Nowej Soli: 68 / 387- 52 -71, -72, -73

Zarząd BS w Nowej Soli

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI