AKTUALNOŚCI

Bank Spółdzielczy w Nowej Soli informuje, że w związku z obniżeniem stóp procentowych przez RPP zostały zmienione stopy procentowe obowiązujące w BS. Bank decyzją Zarządu zmienił oprocentowanie depozytów od 24.03.2020r. Informacje o nowych stawkach oprocentowania dostępne są w placówkach Banku. 

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI