AKTUALNOŚCI

Szanowni Klienci, 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 14.10.2021 r.  wprowadza się  zmiany w Taryfie opłat i prowizji:

- z dniem 15.10.2021 r. zmianie ulega opłata za wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach,

- pozostałe stawki opłat i prowizji wejdą w życie 15.12.2021 r.

W załączeniu pliki: dotychczasowa taryfa oraz nowa.