Karty płatnicze

Posiadacze rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych  w złotych, mogą swobodnie dysponować swoimi środkami  zgromadzonymi na rachunku, za pomocą międzynarodowej karty płatniczej Visa Business Debetowa. Karta zabezpieczona mikroprocesorem, wydawana jest na 3 lata, z możliwością automatycznego odnowienia na kolejny okres.

 

Karta Visa Business Debetowa umożliwia:

  • płatności bezgotówkowe za towary i usługi w kraju i za granicą,
  • wypłaty gotówki w bankomacie,
  • dopasowanie do indywidualnych możliwości limitu wypłat gotówkowych i operacji bezgotówkowych,
  • wypłaty gotówki za pomocą terminala POS,
  • płatności kartą za transakcje dokonywane w internecie.

Utratę karty płatniczej Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia w jednej z podanych niżej jednostek:

  • osobiście w placówkach Banku Spółdzielczego w Nowej Soli,
  • telefonicznie: +48 22 539 50 50; 86 215 50 50; 801 321 456 - czynne całą dobę;
  • faksem: +48 86 215 50 01 - czynny całą dobę;
  • telefonicznie w dowolnym centrum VISA;
  • osobiście w dowolnej banku uczestniczącym w systemie VISA.