Przekazy zagraniczne

Bank pośredniczy w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym. Obsługa dewizowa obejmuje:

 • polecenie wypłaty, przelew SEPA, przelew regulowany,
 • przekazy internetowe (polecenia wypłaty z zagranicy),
 • skup i sprzedaż walut wymienialnych,
 • inkaso czeków.

Dane niezbędne do prawidłowej realizacji polecenia wypłaty z zagranicy:

 • dane zleceniodawcy (imię, nazwisko, nazwa, adres, nr rachunku),
 • dane odbiorcy (jw.),
 • dane banku odbiorcy (nazwa, kod SWIFT, adres),
 • informacje dla beneficjenta (np. nr faktury),
 • tytuł prawny zgodny z przepisami dewizowymi,
 • określenie płatnika kosztów (BEN, SHA czy OUR),
 • numer rachunku standardzie IBAN (PL i 26-cyfrowy nr rachunku bankowego klienta, razem 28 znaków),
 • kod SWIFT Banku Spółdzielczego w Nowej Soli: POLUPLPR