KONTAKT

 

Bank Spółdzielczy w Nowej Soli - Centrala: 

Numery ważne dla Klientów:

adres  ul. Bankowa 1, 67-100 Nowa Sól

telefon  tel. 68 387 52 71, -72, -73

fax  fax. 68 356 41 00 

mail  mail: sekretariatatbsnowasol [dot] pl

logo www.facebook.com/bsnowasol

telefon  r-ki bieżące i kredyty: 68 356 41 03

telefon  ror-y i lokaty: 68 356 41 02

telefon  bankowość internetowa: 68 356 41 04