O Zrzeszeniu BPS SA

Bank Spółdzielczy w Nowej Soli działa samodzielnie w ramach grupy banków spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., którą tworzy 308 banków spółdzielczych i Bank BPS SA, jako bank zrzeszający.

Wraz z bankami spółdzielczymi Bank BPS tworzy największe w Polsce zrzeszenie banków spółdzielczych - Grupę BPS. Banki spółdzielcze zrzeszone z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. stanowią ponad 60 % wszystkich banków spółdzielczych działających w kraju. Grupa BPS obsługuje klientów korporacyjnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz klientów detalicznych. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze: samorządów, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu, rzemiosła i turystyki.

Po więcej informacji o Banku BPS SA kliknij tutaj: - o banku BPS SA 

SSOZ BPS 

System Ochrony Zrzeszenia BPS tworzy 308 banków spółdzielczych i Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w grudniu 2015 roku System Ochrony Zrzeszenia BPS. Decyzja Komisji to początek drogi w budowaniu solidarnościowego systemu gwarancji i wsparcia banków spółdzielczych. Jest to powrót do idei spółdzielczości w wymiarze grupy banków, które tworzą mechanizm monitorowania ewentualnych zagrożeń oraz solidarnie będą się wspierać w sytuacjach kryzysowych.

Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa nie tylko dla samych banków, które go tworzą, ale i dla ich klientów. Przynależność do Systemu Ochrony może stać się ważnym czynnikiem przy wyborze banku przez potencjalnych klientów, poszukujących pewnego i przewidywalnego partnera w prowadzeniu biznesu.

Po więcej informacji o SSOZ BPS kliknij tutaj: - opis Spółdzielni Ochrony Zrzeszenia BPS