PSD2-raport

 

API PSD2

Bankowość internetowa

Raportowany kwartał

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

14.12.2019 r. – 13.03.2020 r.

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%