PSD2 - raport dostępności w 2022 roku

 

API PSD2

Bankowość internetowa

Raportowany kwartał

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

01.01.2022-31.03.2022

99,89 %

0,11 %

99,98 %

0,02 %

01.04.2022- 30.06.2022 99,98 % 0,02 % 99,97 % 0,03 %
  01.07.2022- 30.09.2022 99,99 % 0,01 % 99,98 % 0,02 %
01.10.2022- 31.12.2022 99,71 % 0,29 % 99,99 % 0,01 %