Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Banku
 • Halina Popowicz  - Przewodniczący
 • Zenon Małowski   -  Z-ca przewodniczącego
 • Zdzisława Michalak  -  Sekretarz

Członkowie Rady Nadzorczej:

 • Henryk Adamów
 • Lech Budek
 • Jan Grzywnowicz
 • Eugeniusz Kmita
 • Piotr Zmyślony
 • Ryszard Żok

Skład Zarządu:

 • Renata Gonczar-Jaroszewicz  - Prezes
 • Robert Babiarz  -  Wiceprezes
 • Julia Witkowska-Jacewicz  - Wiceprezes

Oświadczenia woli w imieniu Banku Spółdzielczego składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik lub dwóch pełnomocników, ustanowionych bezpośrednio przez Zarząd.

Do zaciągania zobowiązań, poza członkami Zarządu, upoważnieni są Pełnomocnicy: Leokadia Wojtuściszyn, Iwona Jensch, Lidia Rzeplińska i Anna Kubiak.

Bilans z opinią biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu jest dostępny w Sekretariacie Banku.