Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Banku
 • Halina Popowicz  - Przewodniczący
 • Zenon Małowski   -  Z-ca przewodniczącego
 • Zdzisława Michalak  -  Sekretarz

Członkowie Rady Nadzorczej:

 • Lech Budek
 • Eugeniusz Kmita
 • Ignacy Cichoński
 • Piotr Zmyślony
 • Jan Grzywnowicz

Skład Zarządu:

 • Renata Gonczar-Jaroszewicz - Prezes
 • Robert Babiarz - Wiceprezes
 • Julia Witkowska-Jacewicz - Wiceprezes

Oświadczenia woli w imieniu Banku Spółdzielczego składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik lub dwóch pełnomocników, ustanowionych bezpośrednio przez Zarząd.

Do zaciągania zobowiązań, poza członkami Zarządu, upoważnieni są Pełnomocnicy: Leokadia Wojtuściszyn, Iwona Jensch i Lidia Rzeplińska .

Bilans z opinią biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu jest dostępny w Sekretariacie Banku.