Struktura organizacyjna Banku

I.  ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

II. RADA NADZORCZA

    > KOMITET AUDYTU

=  PREZES ZARZĄDU

    => WICEPREZES ZARZĄDU  ds. SPRZEDAŻY PRODUKTÓW BANKOWYCH

          > ODDZIAŁY, FILIE I PUNKTY KASOWE

          > KIEROWNIK KREDYTÓW:

              -  ZESPÓŁ KREDYTÓW

         > ZESPÓŁ DEPOZYTÓW:

             -  STANOWISKO OSZCZĘDNOŚCI
             -  STANOWISKO RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH

  =>  KOMITET KREDYTOWY

  =>  ZESPÓŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

  =>  INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

  =>  STANOWISKO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM I ANALIZ

  =>  STANOWISKO ds. ZGODNOŚCI

  =>  STANOWISKO ANALITYKÓW KREDYTOWYCH

  =>  STANOWISKO ds. WINDYKACJI

  =>  STANOWISKO ds. MONITORINGU

 

  =>  WICEPREZES ZARZĄDU ds. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

        > ZESPÓŁ KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZY:

              - STANOWISKO SPRAWOZDAWCZOŚCI
              - STANOWISKA KSIĘGOWO-FINANSOWE

    > STANOWISKO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA

    > ZESPÓŁ KASOWY

str org