Struktura organizacyjna Banku

I. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

II. RADA NADZORCZA

=  PREZES ZARZĄDU

= WICEPREZES ZARZĄDU  ds. SPRZEDAŻY PRODUKTÓW BANKOWYCH

-> ODDZIAŁY, FILIE I PUNKTY KASOWE

-> ZESPÓŁ KREDYTÓW

         - STANOWISKO ANALITYKÓW KREDYTOWYCH

         - STANOWISKO ds. WINDYKACJI

-> ZESPÓŁ DEPOZYTÓW

        - STANOWISKO OSZCZĘDNOŚCI

        - STANOWISKO RACHUNKÓW BANKOWYCH

   = WICEPREZES ZARZĄDU  ds. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

  -> GŁÓWNY KSIĘGOWY

           > ZESPÓŁ KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZY

              - STANOWISKO SPRAWOZDAWCZOŚCI

              - STANOWISKA KSIĘGOWO-FINANSOWE

    -> STANOWISKO ds. MONITORINGU I KLASYFIKACJI

-> STANOWISKO ds. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA

    -> ZESPÓŁ KASOWY

-> ZESPÓŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY

-> KOMITET KREDYTOWY

-> ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM I ANALIZ

-> STANOWISKO ds. ZGODNOŚCI