Rolnicy

Bank otwiera i prowadzi rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Rachunki przeznaczone są dla osób prawnych i innych, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym rolniczą. Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz sprawnego prowadzenia rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych związanych z jego działalnością gospodarczą lub rolniczą.

Firmy i instytucje

Bank otwiera i prowadzi rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Rachunki przeznaczone są dla osób prawnych i innych, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym rolniczą.